PSYTREC

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum, opgericht in 2014, richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Sindsdien heeft PSYTREC meer dan 3.000 mensen met PTSS behandeld (tot oktober 2018). PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Bij deze gebeurtenissen was er sprake van levensgevaar, (de dreiging van) ernstige verwonding of seksueel misbruik.

PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS, waarbij meerdere trauma’s tegelijkertijd een ondermijnende rol spelen. Complexe PTSS komt regelmatig voor bij mensen die slachtoffer zijn geweest van (vroegkinderlijke) mishandeling. Ook mensen die een geuniformeerd beroep uitoefenen, of die dat vroeger hebben gedaan, ontwikkelen regelmatig complexe PTSS.

PSYTREC biedt, met haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma, een effectieve en kortdurende behandeling van PTSS. Lees hier meer over PSYTREC, PTSS, het INTENSIVE8® behandelprogramma en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

Sporten Het Activerend Sport- & Bewegingsprogramma is een belangrijk onderdeel van het meerdaagse daggprogramma om na een zware sessie even goed te ontladen. Dit vindt zoveel mogelijk buiten plaats. Het programma wordt in overleg aangepast aan de persoonlijke conditie en lichamelijke beperkingen van de cursist. Zodoende kunnen ook mindervaliden meedoen. Het programma vindt in groepsverband plaats.

PSYTREC heeft haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies, ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.) en de jarenlange ervaring binnen GGZ in Nederland op het gebied van PTSS.
PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

Voor alle informatie zie: www.psytrec.nl


Zelftest

Wie twijfelt of PTSS de oorzaak is van veel lichamelijke en psychische klachten kan online een korte zelftest om te kijken of dit al dan niet het geval is.

 


©2015-2019 White Elephant Publishing