BEHANDELING

Psy Psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliŽnt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.(Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)

Soms hebben mensen ideeŽn over (psycho-)therapie die helemaal niet kloppen. Een poging om dat recht te zetten wordt uiteengezet op de pagina van het Psychologisch Bureau IDEE

EMDR EMDR Therapie
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelwijze waarop de therapeut helpt herinneringen op te roepen aan een trauma terwijl de patiŽnt wordt afgeleid door de door therapeut met handbewegingen voor zijn of haar gezicht. Er wordt dan gevraagd deze bewegingen met de ogen te volgen. Tussentijds volgt er dan steeds een pauze waarbij er naar het gevoel van de patiŽnt wordt gevraagd. Het afleiden gebeurt meestal met handbewegingen maar ook geluid van links en rechts kan worden gebruikt. Door herinneringen aan traumatische gebeurtenissen op te roepen worden deze vager en minder belastend.
EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. "EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een ťťnmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer."
Bron: Vereniging EMDR Nederland

Exposure Therapie
Psycho educatie Door bij de patiŽnt herhaaldelijk en gedetailleerd de meest heftige traumatische herinnering(en) op te halen, ervaart hij of zij dat het mogelijk is deze te delen zonder dat er daadwerkelijk iets vreselijks gebeurt op dat moment. De patiŽnt realiseert zich steeds meer dat de herinneringen iets van het verleden zijn en dat het zelfs op een gegeven moment oplucht en over te kunnen te vertellen zonder te worden overvallen door angst- of paniek aanvallen.

Psycho-educatie
Om de genezing van PTSS een boost te geven is het van belang dat de patient ťn zijn omgeving over voldoende informatie beschikt over wat PTSS precies is en wat de effecten daarvan zijn op het dagelijks leven. Psycho-educatie, is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling zoals die bijvoorbeeld door PSYTREC wordt gegeven.

 


©2015-2019 White Elephant Publishing