ACHTERGRONDEN

PTSS Hulphond
Hulphond In Nederland leven naar schatting meer dan 300.000 mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Duizenden van hen lijden daar in het dagelijks leven onder. Nachtmerries, herbelevingen van afschuwelijke gebeurtenissen en snelle stressopbouw zorgen ervoor dat zij sociale contacten vermijden en soms zelfs niet eens meer naar buiten durven. Een PTSS-hulphond kan uitkomst bieden.

Een PTSS-hulphond is een signaleringshond met extra gevoeligheid voor stress die wordt veroorzaakt door traumatische ervaringen. Deze hulphond helpt veteranen en andere geûniformeerde beroepskrachten, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden. Een PTSS-hulphond leert de opbouw van stress te herkennen in fysieke uitingen, zoals het trillen van een knie. Bovendien houdt hij zijn baas, door het reflecteren van zijn gedrag, een spiegel voor wanneer hij onrustig of zenuwachtig is. Omdat het zintuiglijke waarnemingsvermogen van een hond vele malen groter is dan dat van een mens, voelt een hond een verandering in spanning, woede of verdriet eerder aan dan zijn baas. Hij zorgt bij d reigende escalaties van dergelijke emoties voor ontspanning en afleiding van de situatie door zijn baas aan te raken, zijn kop op schoot te leggen of hem aan te duwen met zijn neus.
Bron: Hulphond Nederland ------- Word donateur!

Posttraumatische stress bij kind in een paar uur succesvol te behandelen
Kinderen en jongeren met een post-traumatische stressstoornis (PTSS) kunnen met slechts een paar uur therapie - met EMDR of schrijftherapie - succesvol behandeld worden.

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen in Leiden, dat op donderdag 29 juni 2017 is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.
Lees verder

PTSS bij de politie
Politie en PTSS Politiemensen krijgen tijdens hun werk geregeld te maken met ernstige incidenten, geweld en agressie. Soms zijn die incidenten zo heftig, dat agenten er getraumatiseerd door raken. Zij lijden dan aan posttraumatische stressstoornis (PTSS), wat een enorme impact heeft op hun leven. PTSS leidt tot geestelijke en lichamelijke problemen, die je belemmeren in het dagelijkse functioneren, thuis en op het werk.
PTSS is sinds 2013 erkend als beroepsziekte bij de politie. Het korps wil medewerkers met PTSS helpen en waar mogelijk PTSS voorkomen. Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Die verdienen goede zorg.
Lees verder

Filmpje
Agent Richard met PTSS: "Ik voel mij verraden en afgedankt door mijn werkgever"

Nederlandse Politiebond biedt hulp bij PTSS
Leden van de Nederlandse Politiebond die door hun politiewerk een posttraumatische stressstoornis oplopen zijn via de bond verzekerd van deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun PTSS niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ook als het ontvangen van de juiste vergoedingen problemen oplevert staan de juridische medewerkers van de NPB voor je klaar.
Lees verder

Één op de tien ervaart bevalling als traumatisch
De bevalling van een baby wordt door veel moeders als iets ontzettend moois gezien. Maar wat voor de ene moeder een roze wolk is, is voor de ander een traumatische ervaring. Sommigen houden er zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan over.
Lees verder


3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling
In de strijd tegen huiselijk geweld maakt het kabinet 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra komen in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland. Met het geld gaan zij hun aanpak verbreden. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten. Dat maken ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) bekend.

In het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ hebben de ministers samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat er drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling komen waarin de benodigde expertise (zoals forensische artsen, maatschappelijk werkers en politieagenten) fysiek onder één dak aanwezig is. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen aan verschillende instanties en volgt er één aanpak voor het hele gezin. Dit moet ertoe leiden dat acuut geweld eerder wordt gestopt, de veiligheid van slachtoffers wordt vergroot, er een passende aanpak voor plegers volgt en dat de betrokken organisaties beter met elkaar samenwerken.

Vermoeden van huiselijk geweld? Doe iets. Het stopt niet vanzelf.
Lees hier wat je kunt doen.

Hulp voor veteranen met PTSS
Voor veteranen en hun relaties die behoefte hebben aan psychische ondersteuning, is het Veteranenloket, onderdeel van het Veteraneninstituut, opgericht. Elke vorm van hulp start door contact op te nemen met het Veteranenloket. Dat kan een flinke stap zijn, maar is nooit tevergeefs. Contact opnemen kan telefonisch op 088 334 00 00 of via e-mail naar info@veteranenloket.nl. Meer informatie over het zorgtraject voor veteranen en hun partners is te lezen op de website van het Veteranenloket.

 


©2015-2019 White Elephant Publishing