LINKS

Meer over de schrijver is te vinden op:
www.aggelen.com

Over de uitgeverij van het boek:
www.we-publishing.nl

Vereniging EMDR Nederland
https://www.emdr.nl

PSYTREC - Psychotrauma Expertise Centrum
www.psytrec.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Arq Psychotrauma Expert Groep

Hulphond Nederland

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
www.bnmo.nl

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 - 1945 (KvV)
www.verzetskinderen.nl

Cogis, het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld
www.cogis.nl

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
www.vbvinfo.nl

Lotgenoten Seksueel Geweld
ww.lotgenotenseksueelgeweld.nl

Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP)
www.wep.nl

 


2015-2019 White Elephant Publishing